Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

1. 11. yüzyılda yazılmıştır.
2. Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır.
3. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.
4. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
5. Yazarı, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
6. Sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliği, onun, kendinden sonraki Türk yazını için çok önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır.)
7. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır
8. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verilerek açıklanmıştır.
9. Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir.
10. Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.
11. Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir.
12. Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.
13. Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir.
14. Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk bo lan arasında dolaşarak derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.
15. Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita yer almaktadır.
16. Bağdat'ta yazılan Divanü Lügati't-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinir.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir